2_____________0
חברות בהתאחדות האדריכלים ובוני ערים בישראל (ע"ר)

הצטרפות להתאחדות בשני שלבים פשוטים:
(חברי התאחדות בשנתיים האחרונות יכולים לעבור ישירות לשלב 2)
(סטודנטים צריכים למלא טופס בלבד)

 


 
1.  מילוי טופס לתשלום באשראי בהוראת קבע:


2.  תשלום:


לתשלום באשראי בהוראת קבע

התשלום הוא לשנה קדימה ומתחדש באופן אוטומטי 
להרשמה משרדית נא לפנות במייל office@isra-arch.org.il
לביטול החברות יש לשלוח מייל ל-office@isra-arch.org.il
סטודנט לתואר ראשון באדריכלות חינם - נא לשלוח פרטים למייל office@isra-arch.org.il
אדר' צעיר/ה (עד גיל 40) 150 ₪
גימלאי/ית (מי שפרש/ה מהמקצוע) 180 ₪
שכיר/ה 360 ₪
עצמאי/ת צעיר/ה (עד גיל 45) 440 ₪
עצמאי/ בעל שליטה בחברה 720 ₪