2_____________0
____________...
___________9
__________7
טופס הרשמה - נוהל מבא״ת והמערכת המקוונת - 16.9.2018
 
המחירון מפורט למטה - נא לבחור את המחיר לתשלום.
* דמי הרשמה ללא ביטול.

נא לבחור את אחת מהאופציות הרצויות לתשלום (העברה או אשראי) :