2_____________0
____________...
___________9
__________7
טופס הרשמה לתחרות  - תכנון הכניסה לעיר נתיבות

המחירון מפורט למטה - נא לבחור את המחיר לתשלום.
* דמי הרשמה ללא ביטול.
** לא תינתן הארכה במועד האחרון לרכישה.
*** סטודנטים: חברי התאחדות האדריכלים/ מצטרפים חדשים

נא לבחור את אחת מהאופציות הרצויות לתשלום (העברה או אשראי) :